Řízení dopravy

Moderní techno­logie pro adap­tivní světelné řízení dopravy v měst­ském prost­ředí, zahrnující řadič SSZ a měst­skou dopra­vně-řídicí ústřednu.

Čtěte více…

Vážení za jízdy

Přesné systémy vážení vozidel za jízdy umožňující měření v širokém rozsahu rychlostí a v libovolném počtu pruhů. OEM verze pro dopravní projektanty.

Čtěte více…

Detekce dopravy

Moderní systémy pro sčítání a klasi­fikaci vozidel založené na využití indukčních smyček anebo technologie Bluetooth.

Čtěte více…

Meteorologické systémy

Široká paleta systémů a unikát­ních řešení pro nejkomplexnější informační podporu zimní údržby komu­nikací dostupnou na trhu.

Čtěte více…

Parkovací systémy

Technologie a řešení pro vyhrazené parkování – závorové parkovací systémy a auto­matické platební terminály s otev­řenou architek­turou.

Čtěte více…

Platební systémy

Univerzální auto­matické platební terminály s otev­řenou architek­turou určené pro jakékoli použití v hotovo­stním či bezhoto­vostním platebním styku.

Čtěte více…

Novinky

Intertraffic Innovation Award 2016-04-06

CROSS Zlín vyhrál na veletrhu Intertraffic Amsterdam 2016 v inovačních technologiích

Společnost CROSS Zlín jako první česká firma v historii získala prestižní ocenění za inovační technologie na veletrhu Intertraffic Amsterdam 2016. Jsme velmi hrdí na InVipo, které získalo hlavní cenu a dominovalo též kategorii Smart Mobility.

IT2016 2016-03-10

Pozvánka na Intertraffic Amsterdam 2016

Srdečně zveme všechny obchodní partnery k návštěvě veletrhu Intertraffic Amsterdam, 5. – 8. dubna 2016. Představíme kompletní produktové portfolio a řadu novinek v čele s integrační platformou InVipo.

CROSS PAVIS 2016-03-10

CROSS PAVIS, systém pro detekci nedovoleného parkování

CROSS PAVIS je systém pro detekci nedovoleného parkování, resp. obecně stání či zastavení. Slouží k jednoduchému a efektivnímu monitorování stojících a parkujících vozidel ve vybraných, přesně definovaných zónách např. se zákazem zastavení či stání, anebo s omezenou dobou parkování.