GOOD JOURNEY INNOVATIONS

Novinky ze světa CROSS

Ilustration

O nás

CROSS vyvíjí a nabízí širokou škálu výrobků a unikátních systémů v oblasti dopravních technologií: Řízení dopravy a zpracování dopravních dat, telematické systémy pro detekci a klasifikaci dopravy včetně dynamického vážení vozidel za jízdy (CrossWIM), silniční meteorologii a parkovací systémy.

 

CROSS – Road Traffic Technology

CROSS se také specializuje na projekty pro chytrá města a v tomto ohledu plně podporuje koncepty Big Data a Smart City s vlajkovými produkty Invipo a CROSS Pavis. Platforma Invipo získala hlavní cenu za inovační technologie Intertraffic Innovation Award 2016.

CROSS – Road Traffic Technology

Jedna z největších tuzemských firem v oboru

Ryze česká
vlastnická struktura

Všechny produkty realizovány vlastními zdroji

Inteligentní doprava 

Cílem každého řidiče je dojet na určené místo bezpečně, efektivně a včas. Stejný cíl sledují také Inteligentní dopravní systémy (ITS), tedy moderní technologická řešení, zahrnující čtyři vrstvy: identifikační (detektory), komunikační (vhodná komunikační síť), informační (zpracování dat) a aplikační (publikace informací v podobě aplikací nabízejících různé služby). Takto propojené technologické řešení pak funguje jako nervový systém dopravy.

K monitorování, detekci a klasifikaci dopravy slouží systém CrossCount pro sčítání a klasifikaci vozidel. Primárně využívá technologii indukčních smyček, rozšiřujícím modulem je Bluetooth detektor modul BTTT pro monitorování a vyhodnocení dojezdových časů na základě údajů z Bluetooth zařízení ve vozidlech projíždějících řidičů, kteří naopak získávají informace o dojezdových časech. Výhodou tohoto řešení je okamžitá reakce celého systému na případné problémy a dopravní zácpy.

Vážení za jízdy WIM ochrání silnice před poškozením přetíženými kamiony, čímž ušetří náklady na opravy silnic. CrossWIM je systém pro vysokorychlostní vážení vozidel za jízdy. Slouží pro sběr statistických dopravních dat, stejně tak jako k před selekci a možnosti automatickému pokutování přetížených vozidel. Systémy Cross WIM dnes navíc dokáží změřit i rychlost a identifikovat vozidla překračující povolené rozměry.

Monitorování a předpovídání meteorologických podmínek na silnicích i ve městech zajišťují systémy silniční meteorologie. Jejich výsledkem je efektivnější zimní údržba, bezpečnější silnice a úspora nákladů na zimní údržbu.

Integrace jednotlivých technologií v dopravě pak zastřešuje platforma Invipo Tato flexibilní a otevřená platforma integruje, vyhodnocuje a vizualizuje data z rozličných technologií a dělá tak dopravu inteligentní.

Chytré město

Smart City je město, které využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života svých občanů. Chytré město optimalizuje dopravu a parkování vozidel, efektivně snižuje spotřebu energie a eliminuje zatížení životního prostředí ve městě. Fungování chytrého města je postaveno na principech otevřenosti celé koncepce pro nové nápady, kooperace fungujících systémů a sdílení dat pro veřejnost.

Systémy adaptivního řízení dopravy jsou inteligentní systémy přizpůsobené pro každému městu a konkrétní dopravní situaci. Umožňují dispečerské nástroje ovládaní jednotlivých křižovatek i aktivní preferenci vozidel městské hromadné dopravy s okamžitým vyvoláním tras pro průjezd vozidel záchranných složek.

Informace řidičům o dojezdových časech ve městě pak poskytuje BTTT modul, tedy detektor pro monitorování a vyhodnocení dojezdových časů a dopravních proudů na základě údajů z Bluetooth zařízení ve vozidlech projíždějících řidičů. Sytém BTT je schopen okamžitě reagovat na případné problémy a kongesce v dopravě.

Automatický parkovací systém CrossPark nabízí komplexní řešení pro venkovní parkovací plochy, městské parkovací zóny, garáže či parkovací domy. Zahrnuje automatický systém pro řízení a správu parkovišť včetně platebních terminálů pro „off-street“ a „on-street“ parkování. Systém pro detekci nedovoleného parkování CROSS Pavis slouží k jednoduchému a efektivnímu monitorování parkujících vozidel v přesně definovaných zónách, např. se zákazem zastavení či stání, anebo s omezenou dobou parkování. V případě, že je speciální kamerou rozpoznán dopravní přestupek „zakázané parkování“, je tato událost díky identifikaci RZ zaznamenána a zdokumentována. Výsledkem jsou volné a průjezdné silnice ve městech.

K monitorování a předpovídání meterologických podmínek ve městě slouží systémy silniční meteorologie.. Nabízí komplexní řešení pro inteligentní řízení zimní údržby komunikací. Městům optimalizuje náklady na zimní údržbu a stará se o bezpečnost řidičů a chodců.

Veškeré technologie spojuje platforma Invipo, která tak dělá města chytřejšími. Například umožňuje vytvoření monitorovacích pohledů na více parkovišť současně, monitorovat průjezdnost městem, meteorologické podmínky a mnoho dalšího.

Chcete být informováni o všech novinkách v CROSSu? Přihlaste se k odběru newsletteru.