GOOD JOURNEY INNOVATIONS

Aktuálně z CROSSu

ITS Izmir

Izmir s přibližně čtyřmi miliony obyvatel je nejzápadnější a zároveň třetí největší město Turecka. Přestože je jedno z nejstarších středomořských měst vůbec (s řeckým názvem Smyrna založeno ve třetím tisíciletí př.n.l.), je velmi moderní a neustále se rozvíjející metropolí kolem Egejského moře. Díky své demografické poloze je ovlivněno evropskou kulturou, která se projevuje i na jeho rozvoji v oblasti dopravy.

 

V roce 2014 byla zahájena implementace zásadního a svou šíří světově neobvyklého ITS projektu v objemu cca 20 mil EUR (cca 0,55 mld Kč) jehož realizaci zajišťuje v plném rozsahu konsorcium českých firem CROSS Zlín a AŽD Praha. Tento projekt zahrnuje dodávku a instalaci infrastruktury v oblastech řízení světelných křižovatek, detekce a monitoringu dopravy, optimalizace MHD, parkování, systémů odhalování dopravních přestupků, či silniční meteorologie. Z pohledu čísel se jedná o vybavení města řadiči světelné signalizace a OCIT dopravní centrálou eDaptiva pro více jak 400 křižovatek, monitorovacím systémem čítajícím více jak 100 kamer CCTV, systémem odhalování průjezdu na červenou, překročení rychlost a max. povolených rozměrů vozidel, či špatného parkování na cca 250 sledovaných bodech, detekcí hustoty dopravy na hlavních tazích městem (více jak 100 měřících bodů), sítí 30 silničních meteostanic, systémy navigace parkování prostřednictvím proměnného dopravního značení (60 naváděcích VMS), umístění téměř 50 velkých VMS pro informování řidičů o aktuální dopravní situaci včetně dojezdových časů a konečně vybudováním nového, plně vybaveného dispečerského centra včetně monitorovacího a řídícího ITS systému založeného na platformě InVipo.

 

Pilotní část projektu včetně ověření funkčnosti jednotlivých systémů proběhlo v první polovině roku 2015, kdy zákazníka především zaujala kvalita a výsledky systému hlídání špatného parkování v přeplněných ulicích města, který CROSS připravil ve velmi krátkém vývojovém čase a jenž byl oficiálně představen jako nový produkt portfolia CROSS na největší ITS výstavě Intertrafficu 2016 v Amsterdamu i ostatním zákazníkům a kde komplexnost vizualizační platformy InVipo zajistila prestižní ocenění.

 

Realizace projektu je aktuálně v plném proudu a vše se chystá na dokončení projektu v polovině roku 2017. Přínosy technologií CROSS lze rozpoznat v běžném provozu a životě Turků, kteří šetří desítky minut na každodenní cestě do práce. V dokončených oblastech města vykazují výsledky zkrácení času jízdy v průměru mezi 30 – 65%. Příkladem může být např. velmi vytížená hlavní příjezdová cesta mezi centrem města a letištěm, kde při provozu více jak 100 tisíc vozidel denně dokáže systém řízení křižovatek ušetřit kolem 53% doby jízdy oproti původnímu systému, což konkrétně představuje 23 minut cesty jedním směrem v době odpolední špičky a 36% doby jízdy (10 min) v době mimo špičku pracovního dne. Zároveň řidičům ukazujeme aktuální data ohledně dojezdových časů na světelné informační tabule, což má příznivý vliv na stres horkokrevných tureckých řidičů a celkově dochází k větší plynulosti dopravního proudu.

 

Všechny novinky
Chcete být informováni o všech novinkách v CROSSu? Přihlaste se k odběru newsletteru.