GOOD JOURNEY INNOVATIONS

Aktuálně z CROSSu

Navštívili jsme nového starostu Izmiru, našeho referenčního města

Izmir je díky spolupráci s CROSS Zlín výjimečným městem, a to nejen na turecké poměry. Jedná se o třetí největší město se zhruba čtyřmi miliony obyvatel, na které připadá půl druhého milionu registrovaných vozidel. O plynulou dopravu ve městě se stará plně vybavené dopravní řídicí centrum s aplikací eDaptiva pro řízení dopravy v městských oblastech. Data zajišťuje mj. přes 450 řadičů CROSS RS 4S nové generace, disponující technologií aktivní preference pro veřejnou dopravu či vozidla záchranných složek a mnoho dalších dopravních technologií.

 

V červnu se zástupci CROSSu vypravili za nově zvoleným starostou Izmiru. Kromě navázání kontaktu a vzájemného seznámení probírali i prodloužení servisního kontraktu. Zájem CROSSu je i nadále pokračovat v plném rozsahu podpory a údržby systému, a využít tak jeho potenciál na maximum. Vždyť kdo jiný na světě se může chlubit takovým ITS systémem?

 

Součástí návštěvy byla také prohlídka dohledového centra v Izmiru, které se zúčastnil velvyslanec a honorární konzul pro Izmir. Následně proběhlo jednání se starostou, na němž byl kromě CROSSu Zlín přítomen i druhý český dodavatel systému – společnost AŽD Praha. Závěry schůzky shrnul Pavel Daněk, obchodní rada Velvyslanectví ČR v Turecku: „Realizátoři ve spolupráci se ZÚ Ankara plánují oslovit i další metropolitní města v Turecku s nabídkou obdobného projektu. Na základě úspěchu izmirského projektu a řady ocenění, kterých se mu dostalo na národní i mezinárodní úrovni, věříme, že dojde k jeho rozšíření i do dalších tureckých měst.“

Všechny novinky
Chcete být informováni o všech novinkách v CROSSu? Přihlaste se k odběru newsletteru.