GOOD JOURNEY INNOVATIONS

Aktuálně z CROSSu

Online monitoring dopravy ve městě Zlín

Na konci roku 2013 byl dokončen a spuštěn projekt pro monitoring dopravy ve městě Zlín. Projekt spočíval v osazení celkem 20 CROSS BTTT modulů jak do řadičů křižovatek, tak samostatně na sloupy veřejného osvětlení. Vizualizace výsledků je vytvořena na platformě CROSS Invipo a může být plně přizpůsobena potřebám zákazníka. Ačkoliv je pomocí Bluetooth technologie monitorováno několik silnic a hlavních tras ve městech i mimo ně po celém světě, v České republice se jedná o první projekt svého druhu.

Cílem projektu je informovat širokou veřejnost o aktuální dopravní situaci na hlavních trasách města Zlína. Na portálu lze najítaktuální data doby jízdy, pomocí barevného vykreslení tras mezi jednotlivými křižovatkami údaje o hustotě provozu a aktuálním zdržení. Jsou nastaveny tři úrovně dopravy (1. Plynulá jízda; 2. Proudy vozidel; 3. Kolony vozidel), kterým je velmi jednoduché porozumět a dokáží pojmout všechny konsekvence problémů v dopravě do jednoduché, ale vypovídající informace. Předpokladem je, že řidiče nejvíce zajímá, jak dlouho se zdrží na jednotlivých úsecích cesty a za jak dlouhou dobu dorazí do svého cíle.

Systém pracuje na principu měření doby jízdy konkrétního vozidla (jednoznačně určeného MAC adresou Bluetooth zařízení) danými uzly. Vozidlo s aktivním BT zařízením na palubě (většinou mobilní telefon, rádio s handsfree, GPS modul atd.) je detekováno průjezdem křižovatkou vybavenou BT detektorem. Takto detekované vozidlo je registrováno v okolí všech instalovaných detektorů.

Zachycené informace (fyzická MAC adresa zařízení a časová značka průjezdu) jsou zasílány na vyhodnocovací server, který provede fúzi a separaci dat. Následně jsou data zavedena do databáze, kde jsou filtrována, validována a dále vyhodnocena. Server pak poskytuje agregovaná data ve formě aktuálních jízdních časů a zpoždění na webový portál. Prezentovaný údaj o zdržení je rozdíl mezi skutečně naměřeným časem a tzv. ideálním časem průjezdu mezi Bluetooth (BT) detektory, který byl kalibrován komparací reálnými průjezdy a dat ze zkušebního provozu.

Oficiální tisková zpráva: Dopravní informace ve Zlíně online 
Veřejná aplikace: zlin.eu / Základní informace / Doprava / Monitoring dopravy

              

Všechny novinky
Chcete být informováni o všech novinkách v CROSSu? Přihlaste se k odběru newsletteru.