2011-09-27

Společnost CROSS Zlín se stala zhotovitelem projektu podporovaného Evropskou unií a financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt nese název Preference a plošná koordinace MHD ve Zlíně.

Preference MHD je systém dynamického řízení světelných křižovatek, který upřednostňuje v jízdě po dané komunikaci vozidla MHD. Pro tato vozidla preference znamená zvýšení plynulosti jízdy, a tím pádem i zkrácení doby jízdy. Často se k preferenci MHD přidružuje i preference IZS. V tom případě jsou v jízdě preferována zasahující vozidla hasičského záchranného sboru, zdravotnické záchranné služby a policie. Oba systémy řízení dopravy samozřejmě mohou fungovat současně. Kromě preference MHD a IZS se lze v některých městech či na vybraných křižovatkách setkat i s preferencí chodců, případně cyklistů.

Technicky bude projekt probíhat na úrovni online komunikace mezi řídicími jednotkami světelné signalizace a vozy MHD. Řadič světelné signalizace pak získané údaje zpracuje a dynamicky přizpůsobí signální plán pro preferenci blížícího se vozidla. Tento úkol je případně schopna zabezpečit i dopravní centrála.

Článek o připravované preferenci MHD vyšel ve Zlínském deníku. Oficiální informaci o projektu zveřejnil také magistrát města Zlína.