GOOD JOURNEY INNOVATIONS

Systém adaptivního řízení dopravy v městských oblastech

CROSS vyrábí inteligentní systémy řízení dopravy, jež jsou přizpůsobeny každému městu a konkrétní dopravní situaci. Systémy zahrnují jak dispečerské nástroje ovládaní jednotlivých křižovatek, tak nástroje pro dopravně-závislé řízení v koordinaci a pro adaptivní řízení. Umožňuje aktivní preferenci vozidel městské hromadné dopravy a vyvolání tras pro průjezd vozidel záchranných složek.

 • Decentralizovaný systém řízení dopravy
 • Možnost koordinace bez připojení na centrálu
 • On-line monitoring, kontrola stavu zařízení a hlášení poruch
 • Centralizovaná správa systému řízení dopravy ve všech režimech
 • Plnohodnotné centralizované sledování a kontrola dopravního systému
 • Adaptivní řízení a optimalizace dopravního systému
 • Historie dopravních dat, analýza a jejich vyhodnocení
 • Připojení až 1500 křižovatek
 • Podpora různých komunikačních protokolů

Ukázka řízení dopravy

Novinky ze světa CROSS

Online monitoring dopravy ve městě Zlín

Na konci roku 2013 byl dokončen a spuštěn projekt pro monitoring dopravy ve městě Zlín. Projekt spočíval v osazení celkem 20 CROSS BTTT modulů jak do řadičů křižovatek, tak samostatně na sloupy veřejného osvětlení. Vizualizace výsledků je…

Projekt optimalizace systému adaptivního řízení dopravy

V průběhu let 2017-2018 realizuje společnost CROSS Zlín, a.s. projekt s názvem Optimalizace algoritmu pro adaptivní řízení světelných signalizačních zařízení. Cílem projektu je matematická optimalizace algoritmu pro adaptivní řízení světelných signalizačních zařízení, která vyhodnocuje vhodnost každého signálního plánu pro…

I v silniční dopravě je prostor pro ekologii

Plynulejší doprava znamená úsporu času, ale také nafty, pneumatik, brzdových destiček a snížení emisí spalin motorů i hluku. Pojďme se proto tentokrát podívat na zajímavosti z oblasti řízení dopravy při příležitosti Dne Země. Naše výstavní skříň: Zlín

Řadiče CROSS RS 4

Řadiče řady CROSS RS 4 jsou již čtvrtou generací řadičů světelného signalizačního zařízení. Poskytují dopravní funkce a splňují veškerá bezpečnostní kritéria na nejvyšší úrovni. Řadiče CROSS mohou pracovat decentralizovaně nebo s připojením na dopravně-řídicí centrálu.

 Řadič CROSS RS 4

Řadič CROSS RS 4

CROSS RS 4 dokáže pracovat s různými dopravními detektory. Signální výstupy jsou plně konfigurovatelné a každý výstup je samostatně dohledán pomocí měříciho mikroprocesoru a analogového čidla.

 • Řízení v pevném signálním plánu
 • Tvorba pevných signálních plánů
 • Dynamické řízení (pevné i pružné složení a pořadí fází, tvorba vlastních fází i vlastních signálních plánů na základě předdefinovaných kritérií)
 • Preference vozidel MHD
 • Preference pro vozidla záchranných složek až pro 13 přednastave­ných tras
 • Počet signálních skupin – max. 64
 • Počet výstupních obvodů návěstidel – max. 288
 • Sledování každého výstupního obvodu samostatně
 • Počet integrovaných indukčních smyčkových detektorů – max. 128
 • Počet využitelných externích vstupů – max. 248
 • Počet využitelných externích výstupů – max. 111
 • Maximální počet všech signálních plánů - 68
 • Počet dopravních fází v každém signálním plánu – max. 16
 • Počet fází ručního řízení – max. 6 + celočervená
 • Rozhraní RS 232, Ethernet, USB, GSM, GPS, 3G; volitelně opto-izolovaná RS 232, RS 485, DSL
 • Splňuje požadavky normy EN 50556, EN 12675
 • Splňuje úroveň bezpečnosti SIL3
 • 4,3" LCD dotykový displej
Řadič CROSS RS 4S

Řadič CROSS RS 4S

Model CROSS RS 4S sleduje filozofii menšího kompaktního řadiče, který je navržen pro rychlou a jednoduchou instalaci. Umožňuje připojení různých typů displejů a periferií jako plug-in modulů, např. 4,3“ LCD dotykový displej.

 • Řízení v pevném signálním plánu
 • Tvorba pevných signálních plánů
 • Dynamické řízení (pevné i pružné složení a pořadí fází, tvorba vlastních fází i vlastních signálních plánů na základě předdefinovaných kritérií)
 • Preference vozidel MHD
 • Preference pro vozidla záchranných složek až pro 13 přednastave­ných tras
 • Počet signálních skupin – max. 64
 • Počet výstupních obvodů návěstidel – max. 192
 • Sledování každého výstupního obvodu samostatně
 • Počet integrovaných indukčních smyčkových detektorů – max. 128
 • Počet využitelných externích vstupů – max. 200
 • Počet využitelných externích výstupů – max. 72
 • Maximální počet všech signálních plánů – 68
 • Počet dopravních fází v každém signálním plánu – max. 16
 • Počet fází ručního řízení – max. 6 + celočervená
 • Rozhraní RS 232, Ethernet, USB, GSM, GPS, 3G volitelně opto-izolovaná RS 232, RS 485, DSL
 • Splňuje požadavky normy EN 50556, EN 12675

Vybrané příslušenství

Detektory

 • Smyčkové detektory
 • Videodetekce
 • Chodecká tlačítka
 • Radary
 • Magnetometry

Návěstidla

 • Žárovky 230 V, 110 V
 • LED 230 V, 40 V a 42 V s funkcí stmívání
 • Nízkonapěťové halogenové žárovky s vestavěným transformátorem
 • Podpora 1W LED návěstidel

Preference MHD

 • Palubní jednotky a vybavení do vozidel
 • Modemy do řadičů

C2X PROPOJENÍ ŘADIČE S OKOLNÍ INFRASTRUKTUROU

Řadiče CROSS komunikují a vzájemně si vyměňují informace s okolní infrastrukturou. To umožňuje dosažení nejvyšší úrovně efektivnosti a bezpečnosti provozu.

CROSS bg ilustration
 
RS4 Schema CROSS
RS 4

Systém aktivní preference vozidel MHD

 • Přednost vozidlu je přiřazovaná selektivně
 • Nastavení preference podle hierarchie v dopravním plánu
 • Minimalizace zpoždění všech vozidel na křižovatce
 • Optimalizace pro rychlý průjezd vozidel MHD
 • Odpadá statické nastavení přednosti v situaci, kdy vozidlo ještě není na křižovatce
 • Samostatná větev se otevře pouze v momentu průjezdu vozidla MHD
 • Možnost rozšíření o další funkce

PREFERENCE VOZIDEL ZÁCHRANNÝCH SLOŽEK

 • Zelená vlna pro hasiče
 • Umožnění prújezdu sanitek
 CROSS Software

CROSS Software

Softwarový balíček CROSS nabízí ucelenou škálu produktů pro konfiguraci, vzdálenou správu a monitoring řadičů, dopravní projektování a modelování dopravních situací, dohled a kontrolu zařízení, sledování dopravy a adaptivní řízení.

Základními kameny softwarového řešení jsou eDita® (servisní a programovací nástroj) a eDaptiva®  (dopravně-řídicí ústředna), které se navzájem doplňují. Nabídku kompletuje nadstavba systému eDaptiva® v podobě lehkého webového klienta, který využívá servisní služby aplikace eDaptiva® a umožňuje základní monitoring zařízení.

 eDita<small>®</small>

eDita® je nástroj pro parametrické programování a nahrávání dopravních definic do řadičů CROSS RS. Zároveň slouží pro on-line monitoring funkcí řadiče.

 eDita<small>®</small>

 eDaptiva<small>®</small>

eDaptiva® je plnohodnotné řešení pro řízení dopravy v městských oblastech. Poskytuje sledování, kontrolu a adaptivní řízení a je navržena pro malé, střední i velké městské aglomerace.

Pro základní monitoring nabízí eDaptiva® také možnost přístupu přes webový prohlížeč v podobě tenkého klienta.

 eDaptiva<small>®</small>

Případová studie Adaptivní řízení a preference MHD ve Zlíně

Začátkem roku 2013 byla ukončena realizace a implementace projektu preference městské hromadné dopravy ve Zlíně. V rámci projektu bylo vybaveno celkem 88 vozů MHD palubními jednotkami, komunikačním zařízením a multifunkčním displejem pro řidiče, a zároveň 41 řadičů světelné signalizace (resp. křižovatek) radiomodemy pro vzájemnou komunikaci vozidlo – řadič.

Systém, který je nyní provozován ve Zlíně, využívá obousměrnou on-line komunikaci, díky které je každý řadič světelné signalizace informován o aktuální poloze přijíždějícího vozidla nebo o stojícím vozidle na zastávce a na základě těchto dat následně optimalizuje průjezd vozidla křižovatkou, např. prodloužením zelené v jeho jízdním směru. Zároveň je řidič vozidla informován o časových možnostech pro rychlý průjezd křižovatkou, na základě čehož může přizpůsobit např. dobu čekání na zastávce, resp. optimalizovat výjezd ze zastávky.

Díky systému preference MHD se zrychlil průjezd městem Zlín na jednotlivých linkách až o 20 % a na základě těchto dat byly optimalizovány (zrychleny) jízdní řády.

 Ilustration

Reference CROSS

Popis reference
Evropa Česká republika Zlín

Řízení světelných křižovatek s preferencí MHD 41 řadičů vybavených C2V a V2C komunikací 88 připojených vozidel MHD Integrace systémů eDaptiva a Invipo

Řízení světelných křižovatek s preferencí MHD 41 řadičů vybavených C2V a V2C komunikací 88 připojených vozidel MHD Integrace systémů eDaptiva a Invipo | Česká republika
Popis reference
Evropa Bulharsko Sofie

Dopravně řídící ústředna eDaptiva 160 řadičů světelné signalizace Plná lokalizace a adaptace na místní podmínky

Dopravně řídící ústředna eDaptiva 160 řadičů světelné signalizace Plná lokalizace a adaptace na místní podmínky | Bulharsko
Popis reference
Evropa Polsko Legnica

Řízení světelných křižovatek v rámci komplexního ITS projektu 41 řadičů světelné signalizace CROSS RS 4 Plná lokalizace a adaptace na místní podmínky Integrace systémů eDaptiva a Invipo

Řízení světelných křižovatek v rámci komplexního ITS projektu 41 řadičů světelné signalizace CROSS RS 4 Plná lokalizace a adaptace na místní podmínky Integrace systémů eDaptiva a Invipo | Polsko
Popis reference
Amerika Brazílie Guaruja

Pilotní instalace na předměstí Sao Paula

Pilotní instalace na předměstí Sao Paula | Brazílie
Popis reference
Blízký východ Turecko Izmir

Plně vybavené dopravně řídící centrum 400 řadičů světelné signalizace CROSS RS 4S nové generace Preference MHD Integrace systémů eDaptiva a Invipo Plná lokalizace a adaptace na místní podmínky

Plně vybavené dopravně řídící centrum 400 řadičů světelné signalizace CROSS RS 4S nové generace Preference MHD Integrace systémů eDaptiva a Invipo Plná lokalizace a adaptace na místní podmínky | Turecko
Popis reference
Blízký východ Omán Maskat

Řízení světelných křižovatek Více než 20 řadičů světelné signalizace CROSS RS 4 Extrémní klimatické podmínky Plná lokalizace a adaptace

Řízení světelných křižovatek Více než 20 řadičů světelné signalizace CROSS RS 4 Extrémní klimatické podmínky Plná lokalizace a adaptace | Omán
Popis reference
Evropa Rusko Soči

Řízení dopravy pro Olympijské hry 2014 Dopravně řídící ústředna eDaptiva 31 řadičů světelné signalizace CROSS RS 4 Plná lokalizace a adaptace na místní podmínky

Řízení dopravy pro Olympijské hry 2014 Dopravně řídící ústředna eDaptiva 31 řadičů světelné signalizace CROSS RS 4 Plná lokalizace a adaptace na místní podmínky | Rusko
Popis reference
Evropa Rusko Petrohrad

Dopravně řídící ústředna eDaptiva 47 řadičů světelné signalizace CROSS RS 4 Plná lokalizace a adaptace na místní podmínky

Dopravně řídící ústředna eDaptiva 47 řadičů světelné signalizace CROSS RS 4 Plná lokalizace a adaptace na místní podmínky | Rusko
Popis reference
Evropa Německo Ulm

Řadič světelné křižovatky CROSS RS 4 Napojení na dopravní řídcí centrálu prostřednictvím OCIT 2.0. Plná lokalizace a adaptace    

Řadič světelné křižovatky CROSS RS 4 Napojení na dopravní řídcí centrálu prostřednictvím OCIT 2.0. Plná lokalizace a adaptace     | Německo
Popis reference
Evropa Švýcarsko Payerne

Řadič CROSS RS 4S Bezpečný přechod pro chodce s tlačítkem

Řadič CROSS RS 4S Bezpečný přechod pro chodce s tlačítkem | Švýcarsko
Popis reference
Evropa Belgie Namur

25x řadič světelné křižovatky CROSS RS 4S 25x řadič světelné křižovatky CROSS RS 4

25x řadič světelné křižovatky CROSS RS 4S 25x řadič světelné křižovatky CROSS RS 4 | Belgie
Popis reference
Evropa Srbsko Gornij Milanovac

4 křižovatky vybaveny CROSS RS 4S Decentralizovaný systém řízení dopravy

4 křižovatky vybaveny CROSS RS 4S Decentralizovaný systém řízení dopravy | Srbsko
Chcete být informováni o všech novinkách v CROSSu? Přihlaste se k odběru newsletteru.