GOOD JOURNEY INNOVATIONS
CROSS bg ilustration
cross_wim_img cross_wim_img cross_wim_img cross_wim_img cross_wim_img cross_wim_img cross_wim_img cross_wim_img
PŘEDSELEKCE pro následné řešení přestupku na místě
Automatické pokutování
Předselekce
Automatické pokutování

Vážení za jízdy

inteligentní doprava

CrossWIM a OptiWIM vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování

CrossWIM a OptiWIM jsou systémy pro vysokorychlostní vážení vozidel za jízdy. Slouží pro sběr statistických dopravních dat, stejně tak jako k předselekci a automatickému pokutování přetížených vozidel a v neposlední řadě umožnuje aplikaci výběru mýta za hmotnost vozidla (mýto za tunu).

Tato technologie byla navržena a vyvinuta s důrazem na přesnost, spolehlivost a dlouhou životnost v prostředí nepřetržitého dopravního provozu. Je vhodná pro instalaci v jednom jízdním pruhu i pro silnice víceproudé.

 • Ochrana silnic před jejich poškozením přetíženými vozidly
 • Významné prodloužení životnosti silnic a úspory při jejich opravách
 • Aplikace výběru mýta za tunu

Ukázka systému CrossWIM

Novinky ze světa CROSS

CROSS představuje nové grafické rozhraní pro WIM

Společnost CROSS připravila modernizaci grafického rozhraní systému pro interpretaci dat dynamického vážení WIM (weight-in-motion), které je nyní uživatelsky přívětivější, navíc přibyly i nové funkce. Hned na první pohled si všimnete nové grafiky a také optimalizovaného rozvržení…

CROSS Zlín se zúčastnil prestižní konference ICWIM 8

ICWIM (International Conference on Weigh-In-Motion) je prestižní mezinárodní konference věnovaná oblasti vážení vozidel za jízdy, které se účastní světové špičky v tomto oboru. Akci pořádá asociace ISWIM se sídlem ve Švýcarsku, která sdružuje vývojáře, dopravní experty…

Řídicí a vyhodnocovací jednotka CrossWIM

CrossWIM je otevřený vůči komponentům třetích stran – hardwarovým i softwarovým. Systém tak lze adaptovat na konkrétní podmínky a dopravní situaci.

 • Data o vozidlech (celková hmotnost vozidla, počet a zatížení náprav i jednotlivých kol, kategorie vozidla, rozvor, rychlost, rozměry vozidla)
 • Vážení pomalu i rychle jedoucích vozidel
 • Detekce přetížených vozidel
 • Předselekce i automatické pokutování
 • Měření rozměrů vozidla (výška, šířka, délka)
 • Detekce dvojmontáží
 • Měření rychlosti vozidla
 • Detekce/vážení volného dopravního proudu u více proudých silnic
 • Vysoce přesná klasifikace vozidel
 • Watchdog pro sledování systému
 • Web API pro integraci dat
 • SQL databáze
CROSS_IMG_WIM_1802_ENG

Klasifikace

 • Základní 8+1
 • EUR 13 a COST 323 (s využitím PIEZO senzoru)
 • Plná adaptace na národní standardy
 • Možnost definice vlastních kategorií podle konkrétních potřeb a požadavků

Modulární řešení

CrossWIM je koncipován jako modulární systém. Podle zvolené konfigurace umožňuje měřit a zaznamenávat různá data a dosáhnout požadované míry přesnosti.

Typické konfigurace

CROSSWIM STATISTIKA

 • Vážení s přesností typicky ±20 %
 • V případě vyšší požadované přesnosti měření na celkovou hmotnost je možné použít QUARTZ nebo OptiWIM senzory.
CROSSWIM STATISTIKA CROSSWIM STATISTIKA CROSSWIM STATISTIKA CROSSWIM STATISTIKA CROSSWIM STATISTIKA CROSSWIM STATISTIKA
 • Dvě indukční smyčky na jízdní pruh
 • Dvě řady PIEZO senzorů na jízdní pruh
 • Orientační měření rychlosti, počtu náprav, délky vozidla, rozvoru a hmotností na nápravy
 • Klasifikace vozidel

CROSSWIM PŘED-SELEKCE

 • Vážení s přesností typicky ±7,5 %
 • V případě vyšší požadované přesnosti měření na celkovou hmotnost je možné zvýšit počet řad QUARTZ (pro dosažení přesnosti ±5 % = dvě řady senzorů QUARTZ) nebo použít OptiWIM senzory.
CROSSWIM PŘED-SELEKCE
 • Dvě indukční smyčky na jízdní pruh
 • Jedna řada QUARTZ senzorů na jízdní pruh
 • Měření rychlosti, počtu náprav, délky vozidla, rozvoru a hmotností na nápravy
 • Klasifikace vozidel

CROSSWIM PŘÍMÉ POKUTOVÁNÍ

 • Vážení s přesností ±5 %
 • V případě vyšší požadované přesnosti měření na celkovou hmotnost je možné zvýšit počet řad WIM senzorů a pro detekci či přesné měření dalších parametrů obohatit instalaci o šikmé PIEZO prahy.
CROSSWIM PŘÍMÉ POKUTOVÁNÍ
 • Dvě indukční smyčky na jízdní pruh
 • Jedna řada OptiWIM senzorů jedna řada PIEZO senzorů na jízdní pruh (nebo alternativně dvě řady QUARTZ senzorů na jízdní pruh)
 • Měření rychlosti, počtu náprav, délky vozidla, rozvoru a hmotností na nápravy
 • Rozšířená klasifikace vozidel
Možnost variabilních dispozic

OPTIWIM MÝTO ZA TUNU

 • Vážení s přesností ±3 %
<strong>OPTIWIM</strong> MÝTO ZA TUNU
CROSSWIM STATISTIKA CROSSWIM STATISTIKA CROSSWIM STATISTIKA CROSSWIM STATISTIKA <strong>Příklady dalších možných aplikací CrossWIM:</strong>
 • Dvě indukční smyčky na jízdní pruh
 • Jedna nebo dvě řady OptiWIM senzorů na jízdní pruh
 • Detekce dvojmontáží a podhuštěných pneumatik
 • Měření rychlosti, počtu náprav, délky a šířky vozidla, rozvoru a hmotností na nápravy
 • Vysoce přesná klasifikace vozidel

Příklady dalších možných aplikací CrossWIM:

 • Monitoring pohybu a vážení kamionů u logistických center a podobných komerčních areálů
 • Ochrana center měst před přetíženými vozidly
 • Přesná statistická data pro koncesionáře
CROSSWIM STATISTIKA

CrossWIM software

Součástí systému je serverové řešení na platformě Linux, SQL databáze a webové rozhraní nabízející funkce pro monitoring, statistiky, ovládání a nastavení systému.

Informace, aktuálně měřená data, jakožto i statistické výstupy jsou on-line vyhodnocovány a ihned k dispozici např. přes mobilní zařízení s přístupem na internet.

CROSS WIM CROSS WIM

CrossWIM webové rozhraní

Hlavním modulem webové aplikace je tzv. WatchDesk. Ten nabízí jednoduše ovladatelnou konzoli, ve které se v on-line režimu zobrazují právě projetá vozidla, včetně náhledu a indikace přestupku. Pro každé zaznamenané vozidlo je pak možné zobrazit detailní informace jako např. počet náprav, kolové hmotnosti, kolové rychlosti.

Webová aplikace je navržena s ohledem jak na koncové uživatele (typicky správu silnic), tak i administrátory systému či pracovníky státní správy (policie, celní správa).

 • Vizualizace aktuálně projíždějících vozidel včetně rozpoznání RZ a snímků z přehledové kamery
 • Zobrazení kompletního katalogu vozidel včetně funkcí vyhledávání a filtrování
 • Zobrazení podrobných informací o každém zaznamenaném vozidle (např. celková hmotnost vozidla i hmotnosti jednotlivých kol a náprav, indikace přetížení, rychlost, validace měření)
 • Dopravní statistiky (např. přetížená vozidla, klasifikace vozidel, země původu, hmotnostní a rychlostní statistiky)
 • Zobrazení protokolu o vážení v případě přestupku
 • Export dat ve formátu PDF a CSV (s možností načíst do programu Microsoft Excel)
 • Podpora pro kalibraci zařízení a konfigurace provozních parametrů
 • Správa uživatelských účtů, databáze a regionální nastavení
 • Web API pro integraci dat
 • Kalibrační a servisní nástroje
CROSS WIM

Statistiky

Kategorie vozidel

Kategorie vozidel

Přetížená vozidla

Přetížená vozidla

Statistiky hmotnosti

Statistiky hmotnosti

PŘÍPADOVÁ STUDIE SLEDOVÁNÍ SILNIČNÍ SÍTĚ V ČESKÉ REPUBLICE

Společnost CROSS Zlín, a.s. v roce 2011 jako první v České republice a EU certifikovala systém pro vysokorychlostní vážení silničních vozidel jako stanovené měřidlo. Tímto měřidlem je zařízení vlastní konstrukce CrossWIM pro automatické vážení vozidel za jízdy s přesností ± 5 % na celkovou hmotnost vozidla a ± 11 % na jednotlivou nápravu.

Zařízení CrossWIM v lokalitě Zlín-Malenovice je možné v souladu se zákonem využít pro automatické pokutovaní přetížených vozidel. Vzhledem k tomu, že zákonná norma podporující možnost automatického pokutování přetížených vozidel na základě výsledků měření vysokorychlostních vah byla v této podobě přijata jako první na světě, bylo také stanoviště vybavené technologií CrossWIM v lokalitě Zlín-Malenovice současně prvním certifikovaným zařízením pro automatické pokutovaní tohoto typu vůbec.

Díky systému automatického pokutování dochází k zásadnímu zefektivnění výběru těchto pokut a zároveň k ochraně silnic před jejich poškozením přetíženými vozidly, což razantně zvyšuje jejich životnost a vede k výrazným úsporám při jejich opravách.

PŘÍPADOVÁ STUDIE SLEDOVÁNÍ SILNIČNÍ SÍTĚ V ČESKÉ REPUBLICE

Reference CROSS

Popis reference
Evropa Česká republika

CrossWIM pro dálniční a silniční síť Certifikováno pro přímé pokutování Městské instalace v Kolíně, Velkém Meziříčí a Zlíně

CrossWIM pro dálniční a silniční síť Certifikováno pro přímé pokutování Městské instalace v Kolíně, Velkém Meziříčí a Zlíně | Česká republika
Popis reference
Evropa Polsko

CrossWIM s rozšířenou funkčností Detekce rozměrů vozidel Dálniční a silniční síť

CrossWIM s rozšířenou funkčností Detekce rozměrů vozidel Dálniční a silniční síť | Polsko
Popis reference
Blízký východ Saúdská Arábie

CrossWIM pro před-selekci Přímé napojení na proměnné dopravní značky Dálniční síť

CrossWIM pro před-selekci Přímé napojení na proměnné dopravní značky Dálniční síť | Saúdská Arábie
Popis reference
Asie Vietnam

CrossWIM pro silniční mýto Propojení se závorovým systémem Dálniční a silniční síť

CrossWIM pro silniční mýto Propojení se závorovým systémem Dálniční a silniční síť | Vietnam
Popis reference
Asie Japonsko

CrossWIM pro ochranu mostů

CrossWIM pro ochranu mostů | Japonsko
Popis reference
Blízký východ Írán

CrossWIM pro před-selekci Dálniční síť

CrossWIM pro před-selekci Dálniční síť | Írán
Popis reference
Asie Thajsko

CrossWIM pro před-selekci Dálniční síť

CrossWIM pro před-selekci Dálniční síť | Thajsko
Popis reference
Amerika Mexiko

CrossWIM pilotní instalace Testovací stanice

CrossWIM pilotní instalace Testovací stanice | Mexiko
Popis reference
Asie Korea

CrossWIM EXTRA Trojnásobné vážení Detekce multi-montáží Dálniční síť

CrossWIM EXTRA Trojnásobné vážení Detekce multi-montáží Dálniční síť | Korea
Popis reference
Blízký východ Spojené arabské emiráty Dubaj

CrossWIM  Dálnice Systém přímého pokutování  Napojeno na Invipo

CrossWIM  Dálnice Systém přímého pokutování  Napojeno na Invipo | Spojené arabské emiráty
Popis reference
Amerika Brazílie Floriano

Pilotní projekt stanice CrossWIM pro kontrolu dopravců   Rozpoznání RZ a měření rychlosti Detekce dvoumontáže pneumatik Plánováno dalších 17 stanic

Pilotní projekt stanice CrossWIM pro kontrolu dopravců   Rozpoznání RZ a měření rychlosti Detekce dvoumontáže pneumatik Plánováno dalších 17 stanic | Brazílie
Popis reference
Blízký východ Katar Doha

6x CrossWIM Dálniční síť

6x CrossWIM Dálniční síť | Katar
Chcete být informováni o všech novinkách v CROSSu? Přihlaste se k odběru newsletteru.